Joensuun 4H-yhdistys ry

Lasten kerho- ja leiritoiminta

Tarjoamme 6-12-vuotiaille lapsille ilta-aikaan toteutettavaa kerhotoimintaa eri teemoilla Joensuun kantakaupungin alueella ja Liperissä . Kesäaikaan järjestämme lasten päiväleiritoimintaa.

Nuorten työelämäkurssit ja työllistäminen

Tarjoamme 13-28-vuotiaille nuorille työelämäkursseja, esimerkikiksi kerhonohjaajakurssit ja 4H-yrityskurssit. 

Työllistämme nuoria yhdistykseen kerhon- ja leirinohjaajiksi sekä digitaalisen Helppi -työpalvelun kautta välitettäviin  työtehtäviin arkiapu- ja lemmikinhoidossa.

Lisäksi työllistämme nuoria ympäri vuoden Joensuun kaupungin koirapuistojen valvonta- ja hoitotöihin sekä kesäisin raivaustöihin Joensuun kaupungin viljelypalstoille.

Toimintaamme kuuluu myös

- Tilaa nuori töihin eli digitaalinen Helppi -työpalvelu

- Hanketoiminta

- Harrastekurssit

- Teemaillat

- Kansainvälinen toiminta (ulkomaanvaihdot)

- Joensuun kaupungin viljelypalstojen vuokraustoiminta alueilla Marjala, Mutala, Pilkko, Hukanhauta ja Utra


TIETOA JOENSUUN 4H-YHDISTYKSESTÄ:


Joensuun 4H-yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka aloitti toimintansa vuonna 1974.Yhdistyksen historia ulottuu vuoteen 1941, jolloin toiminta käynnistettiin nimellä Mannerheim -liiton Joensuun maatalouskerho.  

4H Joensuun toimialueeseen kuuluu kantakaupunkialueen lisäksi Kiihtelysvaaran pitäjän alue sekä Liperin kunta. Vuonna 2022 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 220.

4H-järjestö on nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämää.


4H-yhdistyksen tarkoituksena on 4H-nuorisotyön avulla

  • voimistaa nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa
  • tukea nuorten terveitä elämäntapoja, kestävän kehityksen kunnioittamista sekä kansainvälistymistä
  • edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä heidän syrjäytymistään
  • edistää nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia

4H-järjestön kansainvälinen tunnus tulee sanoista

HEAD (harkinta),

HANDS (harjaannus),

HEART (hyvyys) ja

HEALTH (hyvinvointi)