Hankkeet

Lisätietoa aiemmista toteutuneista hankkeista löydät Hankkeet sivupalkin valikosta.


Monitoimijayhteistyönä työllistäminen

Hankeaika loka-marraskuu 2022. 


Nuorten (13–28 v) työllistämismahdollisuuksien selvittäminen monitoimijayhteistyönä

 Kiihtelysvaaran ja Heinävaaran alueella


Selvityksessä kontaktoitiin 20 Kiihtelysvaaran -Heinävaara ja Kiihtelysvaara-, pitäjän alueen toimijaa, ensisijaisti yhdistyksiä. Toimijat valikoituivat julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella ja paikallis-tuntemuksen avulla. Kaikenkaikkiaan tavattiin noin 50 henkilöä eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Tapaamismatkoja tuli kaikkiaan 11 loka-marraskuun aikana. 4H:n toiminnanjohtajan apuna oli 4H-nuori, joka on kotoisin Kiihtelysvaaran pitäjästä. Tapaamisissa ei mennyt ajallisesti niin kauaa aikaa kuin oli ennakoitu, mutta tavoitemäärään päästiin. Tapaamisista tehtiin muistiinpanoja, joiden pohjalta raportti on tehty.

Kiihtelysvaaran pitäjä kuuluu 4H Joensuun toimialueeseen, mutta vuosien myötä yhdistyksen kontaktit alueelle ovat kadonneet. Emme tunne alueen toimijoita, paikkoja tai sitä mitä alueella tehdään. Ilman saamaamme avustusta, ”bensarahaa” toteutuneet tapaamiskerrat olisivat jääneet tekemättä. Ajanmyötä maaseutu-alueen faktat ovat kaupungista käsin toimiessa helppo unohtaa, joten tapaamisten aikana saatu muistutus faktoista ja kokemus asioista tuli tarpeeseen. Nuorisotoimijana on hyvä muistaa, että

  • lapset ja nuoret asuvat hajallaan ympäri laajaa pitäjää
  • koulukyydit ovat merkittävässä roolissa
  •  Joensuussa opiskelevien, pitäjässä asuvien koulupäivät       matkoineen ovat pitkiä.

Kaikki tapaamamme yhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin ja niiden toiminta on näkyvää Kiihtelysvaaran pitäjässä. Vapaa-ehtoistoiminta koetaan harrastuksena siinä missä muukin harrastustoiminta. Yhdistysten hallituksissa on yhdistyksen organisoijat, mutta toiminta ja talkoot kylässä on koko kylän yhteinen asia. Yhdistysten rooli alueen hyvinvoinnin ja asukkaiden osallisuuden lisääjänä on kiistaton. Kontaktoimme vain 20 toimijaa, todellisuudessä yhdistyksiä alueella on paljon enemmän (55 yhdistyksen tiedot oli lähtötilanteessa).


Kontaktoidut toimijat:

Kiihtelysvaara-Seura ryPogostan Sanomat
Kiihtelysvaaran palvelupisteKiihtelysvaaran Harrastetoimijat ry
Kiihtelysvaaran Martat ryRaatevaaran kyläyhdistys ry
Särkivaaran kyläyhdistys ryHeinävaaran kyläyhdistys I
Kiihtelysvaaran pitäjän asukasiltaHeinävaaran kyläyhdistys Liiteri ry II              
Hyvinvointiohjaaja ja nuoriso-ohjaajaKiihtelyksen kyläyhdistys ry
Viesimon Vire RyKiihtelysvaaran Manttaalinomistajain Säätiö
Vaara-Karjalan seurakunnatMtk-Kiihtelysvaara ry
Heinävaaran MartatK-Kauppa Marjuska
Raportointivaiheessa vielä kesken:Lions Club Kiihtelysvaara ry
 Partiolippukunta Kiihtelyksen Nuotiosissit ry


Heti ensimmäisten tapaamisten ja kontaktien aikana huomasimme, että avatessa keskustelun suoraan nuorten työllistämiseen liittyvilla aiheilla, lähestymistapamme oli väärä. Ennakkomielikuva työllistämiseen liittyvistä kustannuksista, velvollisuuksista ja byrokratiasta on monen hyvän keskustelun este. Keskustelun avaus toista osapuolta tutuimmilla aiheilla antoi paljon enemmän mahdollisuuksia hyvälle keskustelulle ja sen edetessä ajatuksille, kuinka toiminta voisi liittyä alueen nuorten työllistämiseen. Nuorten osallistaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen koettiin poikkeuksetta alueelle tärkeinä. Emme siis saaneet vielä koottua kuin hähmäisen listan alueen mahdollisista kausitöistä, mutta hähmäisyy-dessäänkin se on kiinnostava, että asiaa ei kannata jättää kesken.


Mitä opimme?


Alueen nuoret ovat koulukyytien varassa. Tavoittaaksemme nuoret tasapuolisesti meidän täytyy lähestyä heitä koulukyytiaikataulujen sisällä. Havainto vahvisti päätöstämme arkiviikon iltakerhotoiminnan organisoimisen sijaan keskittyä asioihin, jotka on mahdollista toteuttaa koulupäivän aikana tai rinnalla. Läksimme yhdistyksenä nyt ensimmäistä kertaa mukaan valtakunnalliseseen Ysit töihin -kampanjaan, ja aloitamme koulutuksen Heinävaaran ysiluokkalaisista. Saimme koululta asiaan myönteisen vastaanoton.  Erityispiirre tässä osin jo valtakunnallisesti valmiissakin kevätkauden koulutusmallissa on se, että Heinävaarassa meillä on ratkottavana haaste, kun nuoret ovat hajallaan ympäri pitäjää: Ysit töihin koko pitäjässä!


Opiskelun ohella työllistyminen on lähes mahdotonta. Muualla opiskelevien, mutta pitäjässä asuvien koulupäivät ovat pitkiä matkoineen, joten aikaa opiskelun ohessa työskentelyyn ei juurikaan jää. Koulujen loma-ajat ovat aikoja, johon meidän kannattaa työllistämisponnistelumme kohdistaa.


Yhdistyksillä oli kuitenkin vähän työllistämisestä kokemusta, ihan uusi asia se ei ollut. Palkkatuella työllistäminen oli muutamalle tuttua, samoin Joensuun kaupungin nuorten kesätyöllistämisen tuki ja Kesätyö OP:n piikkiin. Näiden toimijoiden kanssa haluamme käydä yhteistyökeskustelua, onko heidän hyvistä kokemuksistaan jalostettavissa vielä jotain muutakin heidän tai kokonaan jonkun toisen yhdistyksen tarpeisiin.


Nuorten tavoittaminen tarjolla oleviin työpaikkoihin koettiin haastavana. Työpaikka on valmiina, tuki saatu, mutta työntekijää ei ole tarjolla, tilanne joka on ollut ihan todellinen. 4H on alueen toimijoista ainoa, jolla on palkattu työntekijä, ja meidän ydintoimintaa on nuorten työelämävalmiuksien kehittäminen. Siihen kuuluu myös työpaikkojen etsiminen ja löytäminen. Havainto tukee ajatustamme, että 4H-yhdistykselle on paikkansa haja-asutusalueilla olla apuna näiden kahden tahon kohtauttajana. Se kun usein pohdituttaa, kohdistuttaako rajattuja resursseja haja-asutusaluille. 4H-järjestö antaa kuitenkin työvälineitä, jotka ovat hyödynnettävissä maaseudullakin.


Taitojen siirrosta ollaan kiinnostuneita. 4H-yrittäjyys nostettiin keskusteluissa monesti esiin ja siitä haluttiin kuulla yksityiskohtaisempaa tietoa. Yrittäjänä toimivan nuoren satunnainen työllistäminen nähtiin mahdollisempana ajatuksena sen kertaluontoisuuden tai sitoutumattomuuden vuoksi kuin työntekijän palkkaaminen. Ajatus, että yrittäjäksi myöhemmin työllistyvä nuori olisi alkuun jonkun paikallisen taitajan opissa ennen yrittäjäksi ryhtymistä, herätti mielenkiintoa ja keskustelua. Tätä 4H:na haluamme tutkia paremmin. Työ on yhteinen linkki useamman sukupolven välissä, ja tekemällä oppisen ohella tulisi luontaista kanssakäymistä ja osallisuutta.

 

Nuorten työllistäminen monitoimijayhteistyönä on mahdollista ehkä myöhemmin, kun on kokeiltu ensin esimerkiksi 4H-yrittäjien hyödyntämistä. Ajatuksena yrittäjyys on helpompi sanoittaa ja sisäistää, kuin työntekijän palkkaaminen useamman yhdistyksen voimin. Viimeisimmissä tapaamisissa monitoimijayhteistyönä työllistäminen nousi spontaanisti esiin, ajatus on olemassa kyllä, mutta laajempaan tietoisuuteen mahdollisuus täytyy sanoittaa ja markkinoida ymmärrettävämmin. Monitoimijayhteistyönä työllistäminen voi toteutua myös niin, että toinen taho kouluttaa, toinen tarjoaa työtehtävän ja kolmas tai useampi taho maksaa palkan. Kukin taho toteuttaa oman osansa omien vahvuuksien mukaan, aina ei tarvitse tarkoittaa pelkkää rahaa.


Keskitymme ensi kesään ensi kevään aikana. Rantaudumme Heinävaaran koululle tammikuussa. Kontaktoimme vielä 2-3 idearikasta yhdistystoimijaa uudelleen, josko löytäisimme yhteistä hankeaihetta jo olemassa olevista tai aktiivisesti ajatuksissa olevista kehitystoimista lisäten niihin nuorten työllistämisnäkökulman.


Ollaan Venlan kanssa otettuja 4H:n saamasta vastaanotosta, meidät otettiin tosi hyvin vastaan.  Alueen toimijoiden, ihmisten kohtaaminen kasvotusten, tutuksi tuleminen on hyvän yhteistyön ensiaskel.

Joensuussa                                                             29.11.2022


Tiina Hintikka

toiminnanjohtaja

4H Joensuu