MetKa 1.8.2020-31.5.2022

MetKa-hanke siirtyi 1.12.2020 kokonaisuudessaan Povijärven 4H-yhdistykselle. Hankkeeseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Polvijärven 4H-yhdistykseen.


MetKa on Joensuun ja Polvijärven 4H-yhdistysten yhteinen, Leader-rahoitteinen kehittämishanke Liperin, Outokummun ja Polvijärven alueilla. 

Hankkeen tavoitteena on:

  • Tarjota maaseutualueiden lapsille aktiivista toimintaa ja käytännön toiminnan kautta lisätietoa ja ymmärrystä teemoilla metsä, luonto, metsästys ja kalastus.
  • Lisätä lasten, nuorten ja perheiden tietoisuutta metsästyksestä, kalastuksesta, riistan- ja ympäristönhoidosta ja niiden tarjoamista harrastumahdollisuuksista omalla asuinalueellaan
  • Tuoda metsästys- ja kalastusseuroja ja niiden toimintaa näkyväksi alueen lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.
  • Rakentaa yrittäjä- ja yhdistystoimijoiden verkosto, joka lisää alueiden yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä alueella sekä edistää hankkeessa tavoiteltuja teemoja.
  • Tuoda alueiden maaseutu-, matkailu- ja luontoyrityksiä esille ja tutustua nuorten kanssa käytännössä yritysten toimintaan.

Hankkeen aikana toteutetaan:

  • Teemapäiviä/pop-up -työpajoja koululaisille
  • Elämyspäiviä lapsiperheille
  • Työllistymismahdollisuuksia nuorille omalla asuinalueella
  • Näkyvyyttä ja verkostoitumista paikallisille metsästys- ja kalastusseuroille sekä alueen yrityksille


Instagram: metka_hanke 

Facebook: MetKa-hanke