Virkeyttä vihreästä

1.4.2018 - 31.3.2019. 

Virkeyttä Vihreästä –hanke on luontopainotteisen kuntouttavan toimintamuodon kehittämishanke. Hankkeessa hyödynnetään Green Care –toimintamallia, jossa luonnon omien hyvinvointivaikutusten ja toimintamahdollisuuksien avulla tavoitellaan hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn lisääntymistä. Luontopainotus säilyy toiminnassa läpi vuoden. Tarjoamme monipuolista kuntouttavaa harrastustoimintaa yksilöille ja ryhmille. Toiminnan myötä tutustumme kaupunkiviljelyyn ja pohdimme lähiluonnon merkitystä niin omalle hyvinvoinnille kuin elinympäristön viihtyvyydellekin.

Mukaan ovat tervetulleita kaikki toimintakyvystä ja taidoista riippumatta. Kaikki toiminnot suunnitellaan yhdessä niin, että jokaisella osallistujalla on mahdollisuus tehdä ja osallistua oman toimintakykynsä mukaisesti. Hankkeessa on mahdollista osallistua ryhmätyöskentelyyn Joensuun alueen viljelypalstoilla, lähiluonnossa ja sääolosuhteet huomioiden sisätiloissa. Yksilötyö on suunnattu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi fyysisistä rajoitteista johtuen pysty osallistumaan palstaviljelyyn. Tarjoamme mahdollisuuden aloittaa kotiviljely esimerkiksi omalla parvekkeella tai ikkunalaudalla. Kaikki toiminta tulee olemaan osallistujille maksutonta.

Hankkeen toimintakausi on 1.4.2018–31.3.2019. Ryhmä- ja yksilötoiminta alkaa toukokuussa ja ne päättyvät hankkeen päättyessä. Tiedotamme hankkeesta valokuvien ja kertomusten kautta blogissamme ja sosiaalisen median kanavissa, jolloin osallistujat pääsevät kertomaan itse kokemuksistaan. Järjestämme hankkeen lopulla yhdessä osallistujien kanssa valokuvanäyttelyn.

Hanke on osa Joensuun kaupungin KAKE 2.0 –hanketta. Hanketta rahoittavat Joensuun kaupunki, Pohjois-Savon ELY –keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto

Virkeyttä Vihreästä -hankkeen blogi

Virkeyttä Vihreästä Facebookissa

Virkeyttä Vihreästä Instagramissa

#virkeyttävihreästä