Palstauutiset

 

 • Viljelypalsta-alueiden kartat on päivitetty  15.5.2024
 • Utran alue on täynnä.
 • Uusille viljelijöille lähetetään laskut toukokuussa.
 • palstoille ilmestyy  hiekkakasoja (ei Marjala). Hiekkaa saa käyttää maanparannukseen omalla palstallaan. HIekka on kaupungilta ylimääräinen extra ylimääräisen maa-aineksen sijoituksen suhteen. Sen toimitukseen ei ole olemassa aikatauluja eikä sen suhteen pystytä - eikä ole kohtuullista esittää vaatimuksia. Hiekka tulee kun tulee, sen aikataulun mukaan miten kaupungin työt eri kohteissa etenee.

Palstaviljelystä

To read the news in English, please click here.

Joensuun kaupungin viljelypalstojen vuokraus- ja huoltototehtävät ovat kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 4H-yhdistyksen hoidossa. 4H huolehtii  Mutalan, Hukanhaudan, Pilkon ja Utran alueiden viljelypalstojen vuokraustoiminnasta. Uutena viljelypalsta-alueena mukaan tuli Marjalan alue vuoden 2023 alusta. Kaikkien alueen palstojen pinta-ala on sama 100m², poislukien Utra 150m². 

Viljelypalsta-alueita on ryhdytty suunnitelmallisesti kehittämään syksystä 2021. Alueet, varsinkin palstat, joilla ei ole viljelty, ovat päässeet huonoon kuntoon, ja niillä uudelleen viljelyn aloittaminen oli aloittaville viljelijöille haastavaa. Edullisen vuokraushinnan vuoksi palstoja on myös vuokrattu "kaiken varalta"  vaikkei viljelyä ole harrastettukaan. Tämä on osaltaan edesauttanut alueiden villiintymistä. Palsta-aluieta siivottiin, maata muokattiin ja palstoja merkittiin vuonna 2023.


Mutalan viljelypalstat 

sijaitsevat Nurmeksentien varrella, noin 3 kilometrin päässä keskustasta. Palstan koko: 100m². Vuokra: 35 euroa/kausi. Palstoilta löytyy vesipiste. 


Hukanhaudan viljelypalstat 

sijaitsevat Laiduntiellä, noin 4,5 kilometrin päässä keskustasta. Etäisyys K-supermarket Eväskontilta n. 2 kilometriä. Palstan koko: 100m². Vuokra 35 euroa/ kausi. Palstoilta löytyy vesipiste.


Pilkon viljelypalstat 

sijaitsevat Linjatien ja Onttolantien risteyksessä, Lidlin ja K-citymarketin vieressä. Etäisyys keskustasta n. 5 kilometriä, Noljakan kirkolta n. 1 kilometri. Palstan koko: 100m². Vuokra: 35 euroa / kausi. Palstoilla ei ole vesipistettä.


Utran viljelypalstat

 sijaitsevat Kiviniementiellä Utran siirtolapuutarhan yhteydessä, n. 5 kilometrin päässä keskustasta. Etäisyys Rantakylän kirkolta n. 2 kilometriä. Palstan koko: 150m². Vuokra: 50 euroa / kausi. Aiemmin elinkustannusindeksiin sidottu vuokran peruste on irtisanottu ja siirrytty vastaavanlaiseen vuokrausmalliin kuin muiden palstojen osalta. Palstoilta löytyy vesipiste sekä oma, aidattu alue maatuvalle jätteelle. 

Utran alueelle tehdään 10-vuotisia vuokrasopimuksia. Palstojen edelleen vuokraaminen ei ole sallittua, vuokrasopimus tehdään 4H-yhdistyksen ja viljelijän välillä.  Palstat eivät periydy sukupolvelta toiselle eikä edelleen vuokraamisesta voi sopia palstan laidalla. Palstan voi irtisanoa kesken sopimuskauden.

Utran palsta-alue on aina 100% vuokrattu. Vuosittain vaihtuu noin 5-6 viljelijää. Uudet viljelijät voivat hakea palstaa tammi-helmikuussa ja maaliskuussa vapautuneet paikat arvotaan hakijoiden kesken.  Arpomalla varmistamme kaikille tasapuolisen mahdollisuuden päästä uusina viljelijöinä  Utran alueelle. Pari Utran palstaa on näyttäytynyt viime vuosina viljelemättöminä, joten ne todennäköisesti tulevat myös uusien viljelijöiden käyttöön myöhemmin.

Kaikille viljelypalsta-alueille on suunnitteilla kehitys- ja parannustoimenpiteitä vuosien 2023-2024 aikana. Parannustoimet liittyvät maanparannukseen, vesipisteisiin, palstamerkintöihin sekä jätteiden organisoimiseen. Suunnitelmien toteutuksesta tiedotetaan viljelijöitä niiden edetessä.


Marjalassa on 39 uutta viljelypalstaa

Marjalan viljelypalstat sijaitsevat Nuotiokadun ja Höytiäisen kanavan välisessä maastossa, ennen vanhan raviradan aluetta.  Palsta-alueen vuokraustoiminta siirtyi 4H:lle vuonna 2023. Alueen raivaustyöt käynnistettiin syksyllä 2022. Kaadetut risut biohiilettiin, maa-alue käännettiin ja uudet palstamerkinnät tehtiin kauden 2023 aikana. Palstoja päästiin ennakkovaraamaan helmikuussa ja töihin palstoille pääsi 8.6.2023.

 Viljelypalstoja voi varata sähköisellä lomakkeella. 

Palstan koko: 100m² eli 10m X 10m. Vuokra: 35 euroa/kausi.  

Palstojen uudelleen varaaminen


Edellisen viljelykauden vuokraajilla on helmikuun 2024  loppuun asti mahdollisuus vuokrata oma palstansa uudelleen omaan käyttöön. Huhtikuun alusta palstat vapautuvat kaikkien vuokrattavaksi, mikäli vuokrausta ei ole vahvistettu viimeistään helmikuun aikana. 

Poikkeuksena Utran 10-vuotisella sopimuksella olevat viljelijät: sopimusta ei tarvitse uusia vuosittain, vaan sopimus on voimassa sopimuksen määräpäivään saakka ilman erillistä vuosittaista vahvistusta.


Olethan tietoinen, että palstojen edelleen vuokraaminen ei ole sallittua. Et voi siis antaa palstaasi naapurisi, sukulaisesi tai kaverisi huolehdittavaksi, vaan sinun tulee päättää vuokrasopimus, jos et enää itse pysty/halua/kykene jatkamaan viljelemistä. Jos palsta on luovutettu kolmannen osapuolen käyttöön, yhdistyksellä on oikeus purkaa vuokrasopimus. Joustamme kyllä, joten olethan mieluummin ennakkoon yhteydessä tilanteesi muuttuessa.


Palstojen vuokraaminen edellyttää myös viljelemistä palstalla. Ethän vuokraa palstaa turhaan ja anna palstan heinittyä ja kasvaa umpeen kausien aikana. On kaikkien etu, että viljelyalueet pysyvät viljeltyinä ja alue siistinä. Palstoja on runsaasti, joten voit hakea uutta palstaa myöhemmin, kun viljelyintoa taas riittää. Yhdistyksellä on oikeus purkaa viljelysopimus, jos palstaa ei ole hoidettu eikä se ole viljelykäytössä.


Varauksen käsittely kestää noin 1-2 viikkoa. Vastaamme varaustiedusteluusi sähköpostilla tämän ajan kuluessa. Lähetämme palstavuokrauksen vuokrausehdot sekä laskun sähköpostitse. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä palsta vapautuu ilman erillistä ilmoitusta kaikkien vuokrattavaksi. 

________________________________________________
 Jätehuolto

Viljelijöiden jättämien jätteiden keräys ei kuulu 4H:n eikä kaupungin tehtäviin. Viljelijöiden tulee huolehtia jätteet pois palstaltaan itse: kaikki mitä sinne viedään, pitää viedä myös itse pois sen käyttöiän päätyttyä. Palsta-alue ei ole kaatopaikka.

Vuosien saatossa osan alueiden jäteongelma on riistäytynyt käsistä: Viljelettömättomille palstoille on kerääntynyt jätettä vuosi vuodelta lisää. 4H-yhdistys on vuosina  2021 - 2023 kerännyt systemaattisesti  jätteitä  pois palstoilta, jotta ongelma saadaan pysäytettyä. Tämä ei kuitenkaan kuulu yhdistyksen tehtäviin, vaan viljelijät huolehtivat jätteistään itse.

Hukanhauta on malliesimerkki siitä, miten alue on jo toista kautta pysynyt siistinä viljelijöiden yhdessä tekemän siistimistyön jälkeen. 


Maanmuokkaus

Pilkon maamuokkaus on tehty onnistuneesti kesällä 2023.

Marjalan muokkaustyöt ovat tehty kesällä 2023 ja kaikki palstat on merkitty, palstoja on kaikkiaan 39.

Hukanhaudan maanmuokkaustyöt ja merkintätyö tehty kesä-heinäkuun vaihteessa 2023.

Suurempia muokkaustöitä ei ole suunnitelmissa lähivuosina. Työtä haastaa keväisin märkä maa: maaperä ei kanna raskaita koneita ennen viljelykauden alkua. Syksyllä puolestaa viljelykauden päätyttyä maaperä on jälleen märkä. Lisäksi työskentelytilat ovat isoille koneille ovat pienet: varjeltavat kasvit ja palstat ja ojat tekevät muokkaustyön haastavaksi.

Palstojen vuokran määrä tarkistetaan vuosittain hallituksen kokouksessa marraskuussa.


Palstojen hinnat vuonna 2024

Yhdistyksen hallitus päätti marraskuun kokouksessa, että palstojen vuokrataso yhdenmukaistetaan. Lukuunottamatta Utraa, kaikkien muiden palsta-alueiden vuokra on samansuuruinen 35e. Hinnat ovat voimassa 1.1.2024 alkaen.


HUOM! Mutalan muita edullisempi hinta vuonna 2023 aiheutti kysymyksiä. Hintaero johtuui siitä, että palsta-alueella ei ollut suunnitelmissa niin laajoja korjaustoimenpiteitä kuin muille alueille. Raivaustyöt kuitenkin aloitettiin 2021 Mutalasta. Palstojen kunnostustyötä pyrittiin tekemään tasapuolisesti kaikilla viidella alueella. Tulevaisuudessa kaikki neljä viljelypalsta-aluetta (ei Utra) tulevat olemaan samanhintaisia.

Edit: Kesällä 2023 Mutalasta tehtiin raivaustöitä, vietiin rautaromua, jätepuuta ja muovia kolme lavallista kaatopaikalle sekä tehtiin palstamerkintätöitä. Kaudella 2024 palstojen hinta nousee samalle tasolle muiden kanssa.

Viljelypalstojen vuokrausehdot 2024

Klikkaamalla linkkiä pääset vuokrausehtoihin.

Clicking the link brings you to the rental terms.

Viljelypalstojen vuokrausehdot 2024

The rental terms of allotment gardens 2023

 

Viljelypalstakartat

Karttaan merkityt palstojen värikoodit

Punainen = varattu palsta       

Vihreä = vapaa palsta      

Keltainen =vapaa palsta, jossa ollut viljelijä edellisenä vuonna

Harmaa= huonokuntoinen palsta (risukkoa, pajua)        

 

Viljelypalstakarttoja päivitetetty  21.5.2024

 

Look at the map and choose the garden plot you want to rent (1. Wish). The garden plots are identified by numbers. Just in case that your first choice is already booked, choose  other garden plot (2. Wish). If you have rented garden plot in last summer, tell us the number of the garden plot in writing space as your 1. wish.

Notice that the red ones are reserved.

Täytä huolellisesti yhteystietosi. Laskutamme vuokrauksen varauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Vuokraus astuu voimaan kun suoritus näkyy tilillämme.

Tell us your contact information. Be careful because we send a bill to the address that you have told us. When we get the payment, we make a rental agreement and the garden plot is yours.


Lomakkeella ilmoitetut tiedot lähetetään meille sähköpostin välityksellä. Lähettämällä lomakkeen, varaaja hyväksyy tietojensa lähetyksen yhdistykseen sähköpostin välityksellä.

The information provided on the form will be sent to us by e-mail. By submitting the form, the booker agrees to send their information to the association via email.


Viljelypalstojen sähköinen vuokrauslomake 2024

Täytä tämä lomake, jos olet uusi vuokraaja tai "vanha" vuokraaja, joka haluaa jatkaa viljelyä 2024. 

Valitse alue, josta haluat vuokrata Joensuun kaupungin viljelypalstan / Choose the area you want to rent the plot from
Olen vanha vuokraaja, haluan jatkaa vuokrasopimusta / I've rented a plot before, I want to continue the contract
Haluan laskun liitteenä toimitettavat vuokrausehdot / I want to get the rental terms:

Palstojen huoltotoimet


Viljelijöiden jättämien jätteiden keräys ei kuulu 4H:n eikä kaupungin tehtäviin. Viljelijöiden tulee huolehtia jätteet pois palstaltaan itse: kaikki mitä sinne viedään, pitää viedä myös itse pois.

Vuosien saatossa osan alueista jäteongelma on riistäytynyt käsistä: Viljelettömättomille palstoille on kerääntynyt jätettä vuosi vuodelta lisää. Vuosina  2021 - 2023 jätteitä on systemaattisesti kerätty palstoilta pois 4H-yhdistyksen toimesta, jotta ongelma saadaan pysäytettyä.


Hukanhauta on malliesimerkki siitä, miten alue on jo toista kautta pysynyt siistinä siistimistyön jälkeen. 


Mutala

Kausi 2023

 • alueen tieliittymien trimmeröinti, palsta-alueen tienvarren siistiminen, vesipisteiden heinien niitto sekä parkkipaikan siistiminen raivaussahalla ja trimmerillä kesäkuussa
 • laajamittainen jätepuun, muovin, metallin ja sekajätteen keräys 16.- 21.5.2023. Jätteiden keräyksessä oli apuna 4H-nuoria kolmen päivän ajan. Jätteitä kerättiin pusikoista, viljelemättömiltä palstoilta sekä ojanvarsilta. Jätettä kertyi kaikkiaa kolme lavallista: jätepuuta ja muovia. Tämän lisäksi roska-astiallinen sekajätettä sekä noin puoli lavaa metallijätettä. 
 • Viljelijöiden jättämien jätteiden keräys ei kuulu 4H:n eikä kaupungin tehtäviin. Viljelijöiden tulee huolehtia jätteet pois palstaltaan itse: kaikki mitä sinne viedään, pitää viedä myös itse pois.
 • palstamerkinnät 5/2023 noin puolelle alueesta Riverian maanmittausopiskelijoiden toimesta
 • risukon raivaustyöt 10/2021
 • muovin, metallin ja oksajätteen keräystalkoot 8/2021

Tulossa:

 • uusi kartta? kevät 2024?

Suunnitelmissa lähivuosina:

 • biohiiletys
 • palstojen pienibudjettisia kunnostustöitä, ideointiasteella. Kuka tekee? Yhteistyökumppanit?
 • koulutus: oman puutarhajätteen kompostoiminen kätevästi omalla palstalla

Hukanhauta

Kausi 2023

 • kolmelle palstalle istutettu lisää kukkapeltoa ja kauraa
 • Urakoitsija käänsi loput raivatuista alueista kesäkuun alussa. Hukanhaudalla on nyt runsaasti erinomaisia palstoja tarjolla.
 • E1 ja E2 palstoille, jotka alle 100m2, 4H-nuoret kylvi kaura/hernettä sekä kukkapeltoa toukokuun lopussa
 • 24.5 rakennettiin mallipalsta palstalle 84 Maaseudun sivistysliiton toimesta. Palstaa huoltaa seuraavat pari viljelykautta Kukkolan tilan toimijat (JoenHalt)
 • Riverian NY-yrittäjä teki palstamerkintätyön raivatulla/osin käännetyllä puolella viikon 21 alussa
 • Urakoitsija teki maankääntötyötä  palstoilla 63- 73 toukokuussa.  Epäonnisesti työkoneeseen takertui maahan jätetty rautaverkko, minkä johdosta laiteisto jumittui eikä kääntötyötä voitu jatkaa tällä puolella enempää.
 • raivattujen risukkojen kannot nypittiin järein konein pois koko palsta-alueelta keväällä 2023
 • Biohiiletys huhtikuussa 26.4.23. Yhteistyössä MSL:n kanssa järjestetyssä tapahtumassa vieraili päivän aikana noin 50 biohiilettämisestä kiinnostunutta.

Kausi 2022

 • risukon raivaustyöt 10/2022
 • viljelijöiden omatoiminen muovin ja  metallin keräystalkoot 9/2022 

Huom! 

Hukanhauta on ehdottomasti roskattomin viljelyalue! 

Hyvä työtä viljelijät!Pilkko

Kausi 2023

 • palsta-alueelta kerätyt viljelijöiden jättämät jätteet kerätty pois 4H-nuorten toimesta ja kuljetettu kaatopaikalle
 • Viljelijöiden jättämien jätteiden keräys ei kuulu 4H:n eikä kaupungin tehtäviin. Viljelijöiden tulee huolehtia jätteet pois palstaltaan itse: kaikki mitä sinne viedään, pitää viedä myös itse pois.
 • kylvetty herne-kaurapelto kesäkuun alussa
 • kylvetty kukkapeltoa useampi palsta
 • palstamerkinnät tehty  muokatulle alueella 7/2023
 • urakoitsija käänsi viljelemättömättömien palstojen maan  27.5
 • rakennettu 25.5 Maaseudun sivistysliiton toimesta mallipalsta, josta huolehtii Noljakan asukasyhdistys
 • risukon raivaustyöt 10/2022

Tulossa:

 • vesipisteratkaisua pohditaan, ei ehdi kaudelle 2023

Marjala

Kausi 2023

 • jätteiden vienti kaatopaikalle 4H:n toimesta kesäkuussa
 • Viljelijöiden jättämien jätteiden keräys ei kuulu 4H:n eikä kaupungin tehtäviin. Viljelijöiden tulee huolehtia jätteet pois palstaltaan itse: kaikki mitä sinne viedään, pitää viedä myös itse pois.
 • kylvetty kaurapelto, kukkapelto ja auringonkukkia
 • palstamerkinnät tehty koko alueelle
 • maankääntötyöt koko alueelta
 • 5/2023 rojujen keräystä peltoalueelta
 • biohiiletys 25.4.2023.  Yhteistyössä MSL:n kanssa järjestetyssä tapahtumassa vieraili päivän aikana noin 40 biohiilettämisestä kiinnostunutta.
 • risukon raivaustyöt 10/2022
 • metalli- ja muoviromun keräys 10/2022

Huomioitavaa:

 • lisää viljelijöitä tarvitaan jatkon kehittämistä varten

Utra

Kausi 2023

 • haettu peräkärryllinen ongelmajätteita palsta-alueelta kesäkuussa
 • Viljelijöiden jättämien jätteiden keräys ei kuulu 4H:n eikä kaupungin tehtäviin. Viljelijöiden tulee huolehtia jätteet pois palstaltaan itse: kaikki mitä sinne viedään, pitää viedä myös itse pois.

Kausi 2022

 • maatuvalle jätteelle: kasveille ja lehdille tarkoitettu aidattu alue rakennettiin syksyllä 2022
 • sekajäteroskisten raivaus ja poisto 9/2022
 • metalli- ja muoviromun poisto 9/2022
 • muovin ja metallinkeräys 5/2021

Suunnitelmissa:

 • palstamerkinnät ajantasalle 2024
 • viljelijöiden kannattaa tarkistaa alueensa koko esim. metrimitalla kauden 2023 aikana, jottei tule yllätyksiä. 
 • Palstan koko saa olla 10 m x 15 m 


Mitä viljelypalstoilla kasvatetaan?


Viljelypalstoilla kasvatetaan yleensä monenlaisia kasveja, kuten erilaisia vihanneksia, yrttejä, marjoja ja hedelmiä. Suosituimpia kasveja ovat esimerkiksi tomaatit, kurkut, salaatti, paprikat, kesäkurpitsat, herneet, pavut, sipulit, valkosipuli, porkkanat, perunat, mansikat, vadelmat ja mustikat. Yrttien joukosta löytyy yleisimmät kuten basilika, rosmariini, timjami, persilja ja minttu. Viljelypalstoilla voidaan myös kokeilla uusia ja erikoisempia kasveja, joita ei välttämättä löydy markettien valikoimista.

Palsta-alueilla pitempään viljelleet kertovat mielellään omista kokemuksistaan, mikä on menestynyt hyvin kyseisellä alueella. Kannattaa rohkeasti kysyä naapuriviljelijältä vinkkejä hänen kokemuksistaan.


Viljelypalstojen vuokrien hinnat päivitettiin 11-2022


Yhdistyksen hallitus on marraskuun 2022 kokouksessa päättänyt viljelypalstojen vuokran korotuksesta. Palstojen hinnat ovat olleet samat vuodesta 2016 alkaen kustannusten kuitenkin noustessa joka vuosi yhä enemmän. Kattaakseen huoltotoiminnasta ja hallinnoinnista aiheutuvat kulut vuokrien korotuksen tarve on ilmeinen. Viljelypalstatoiminnan täytyy tukea myös yhdistyksemme ydintoimintaa, nuorisotoimintaa, ja tavoitteenamme onkin, että alueiden perusparannustoimien jälkeen osa vuokraustuotoista pystytään käyttämään nuorten työllistämiseen viljelypalsta-alueilla.


Viljelypalstapäivät toteutuivat onnistuneesti keväällä 2023


Hukanhaudalla ja Pilkossa rakennettiin onnistuneesti mallipalstat 24.4.2023 ja 25.4.2023. Varsinkin Pilkossa vierailijoiden määrä ilahdutti meitä järjestäviä tahoja suuresti!

Mallipalstoja voi käydä ihastelemassa kesän aikana. Kiitos Maaseudun sivistysliitto tapahtumaideasta ja toteutusavusta! 

Pilkossa mallipalsta on numero 40 ja Hukanhaudalla palsta numero 84.

Mallipalstoista huolehtii seuraavat kaksi kasvukauttaa Pilkossa Noljakan asukasyhdistys ja Hukanhaudalla Kukkolan tilan väki.

Utran palstat 167-188

Suunnitteilla olevan yleiskaavan vuoksi Utran viljelypalstojen 167-188  vuokrasopimukset päättyivät vuonna 2022. Palstoille ei ole saanut tästä syystä  istuttaa monivuotisia kasveja eikä vuokrasopimuksia ole jatkettu kuin vuosi kerrallaan eteenpäin. Asiasta on informoitu niitä viljelijöitä, joita asia koski, kevättalvella 2022.